INOUT Studio
je kreatívne a produkčné štúdio založené
v roku 2008.

LOKAL TV je projekt a trademark mladých
slovenských animátorov, ktorý obsahuje
celý “mikrosvet” vlastných animovaných
postavičiek a príbehov.